Pagpapaunlad Sa Kasanayan ng Bata ay Magsisimula sa Bahay

Pagpapaunlad sa Kasanayan ng Bata ay Magsisimula sa Bahay(Developing skills of a child begins at home)                                                                                                                       The SHAPINGPRO Family Education Guide        Ang pagkakaroon ng problema sa “development” ng inyong anak o kamag-anak ay kailangan tingnan sa iba’t-ibang bahagi. Hindi dapat panghinaan ng loob, sa halip tingnan ito na isang malaking hamon sa inyo.          Ang … Continue reading Pagpapaunlad Sa Kasanayan ng Bata ay Magsisimula sa Bahay

Advertisements